bindokuzyuzseksendort

  • şamda kayısı (719)
  • 545
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

osuruk sonrası beyanatlar

osuruk sonrası sözü osuruğun toplum içinde gönül rahatlığıyla ifa edilebilmesi için elzem olan bir sözdür. ve malesef günümüz koşullarında mevcut değildir.

malumunuz, hapşurana çok yaşa denir, öksürüğü çok uzatana helal denir. genel olarak sanki birer sağlık ve esenlik temennisi gibi görünen tüm bu sözler aslında, gayri ihtiyari gürültülü bir eylem gerçekleştirmek zorunda kalan ve oluşturduğu ses dolayısıyla muhabbeti bölerek ortamdaki herkesin ilgisini üzerine çeken kişinin, bu yersiz ilgi odaklığından yumuşak bir hareketle kurtarılmasına ve muhabbetin sürmesine yaramaktadır. yani, farzımahal kuştan böcekten bahsedilmekte olan bir ortamda birisi aniden olanca sesiyle "hieappşieeeeee!..." diye haykırdığında, onun bu haykırışına sakin bir karşılık vererek sanki bu acayip bağırtı da konuşmanın olağan bir parçasıymış duygusu oluşturmak, ve konuşmayı kaldığı yerden sürdürmek amaçlanmaktadır. benzer şekilde hasta olana geçmiş olsun, yakını ölene başın sağ olsun, evlenene tebrikler, çocuğu olana allah bağışlasın demek de, daha geniş zaman aralığına yayılmış ama olağan hayatın gidişatını değiştiren durumları olağan hayata dahil etme girişimlerinin sözel ifadeleridir. ama bizim konumuz bu geniş zamanlı olanlar değil, aksırık tıksırık gibi ani ve gürültülü olanlar.

osuruk da bu türden gayri ihtiyarı gerçekleştirmek zorunda kaldığımız gürültülü bir eylem olduğu halde, kuştan böcekten bahsedilen mevzubahis nezih ortamda ola ki osurulduğunda söz söylenmez. en iyi ihtimalle gülüşülebilinir, ama ekseriyetle büyük bir sessizlik oluşur. sanki böyle bir durum hiç olmamış gibi davranılır. olmuş bir şey olmamış gibi davranıldığında diyalogdaki samimiyet düzeyi düşer, ortam gerilir. ve tabi tüm bunların suçlusu osuran olur. topluluğun osurana karşı takındığı bu tavır osuranı ezmekten ve dışlamaktan başka bir işe yaramamaktadır. işte, sosyal gerginlikleri minimuma indirmek ve osuruklu kişilerin de topluma kabul edilmelerini sağlamak için, kalıplaşmış bir "osuruk sonrası sözü"ne ihtiyaç vardır.

ideal bir osuruk sonrası sözü, hapşırık ve öksürük sonrası sözleri gibi sağlık ve esenlik temennisi bildirmelidir. "götüne sağlık" olabilir mesela. ama hapşırık ve öksürük sonrası sözleri hapşırığın ve öksürüğün kendisinden doğrudan söz etmezler, çok dolaylı göndermeler yaparlar (bkz: helal/#2343786) (bkz: çok yaşa/#113289) (bkz: çok yaşa/#1360391). osuruk sonrası sözünün de götten, boktan ve hatta kokudan doğrudan söz etmemesi yerinde olacaktır. bok yahut göt yahut koku veyahut osurukla ilgili büyük bir sağlık sorununa gönderme yapan ama bu göndermeyi bilmeyen birinin genel bir iyi niyet temennisi olarak algılayabileceği bir söz çok uygun olacaktır. örneğin ishale gönderme yapılarak "katı çıksın inşallah" denilebilir. osuran da buna "cümlenizinki" diye karşılık verebilir. yahut kabızlık göndermesiyle "gevşet, gevşet" denilebilir ve "sen de gevşet" karşılığı verilebilir. bağırsaktaki gazın şişkinliği, basur, acı yemek sonrası göt yanması, ibnelik, götverenlik vb. gibi diğer göt rahatsızlıklarıyla ilgili konular düşünülerek öneriler çoğaltılabilir.

osuruk sonrası sözü, toplumsal gerginlikleri azaltacak, kabullenilmek istenmeyen ama kurtulmanın da imkansız olduğu unsurları sisteme dahil ederek toplumsal işleyişi dinamikleştirip verimlileştirecek, insanlığı daha mutlu günlere taşıyacaktır.

devamını okuyayım »
16.01.2004 09:27