bir adam yaratamamak

  • 24
  • 3
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler

dünyanın önemli dillerinde "durmak" ve "anlamak" aynı rahimden çıkmış iki kelimedir...

almancada "stehen" "durmak", "verstehen" "anlamak",

arapçada "vakafa" "durmak" [haccın farzlarından olan "vakfe" de buradan gelme], "vakıf", "vukuf" "anlamak",

ingilizcede "stand" "durmak", "understand" "anlamak",

yunancada "sta/ste" "durmak", "episteme" "bilmek, anlamak"

[türkçedeki "durup düşünmek" ifadesini de buraya koyabiliriz]

şu halde bir şeyi "anlamak" için önce "durmak" gerekiyor...

devamını okuyayım »