biyikli genc forvet

  • 12
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

ekşi sözlük yönetiminde söz sahibi olmak istiyorum

türk sözlük camiasında vecd ile karşılık bulacağını düşündüğüm tarihi çağrı.

yaklaşık 5 yılı aşkın bir süre boyunca inci sözlük adlı, çoğunluğunu; berduş, serseri, tinerci, it kopuk diye tabir edilebilecek, reel hayatta yanlarına dahi yaklaşmaktan imtina edeceğimiz potansiyel tecavüz zanlısı mütlif yazarların teşkil ettiği bir oluşumda moderatörlük görevini ifa ettim. naçizane düşüncem, bu sorumluluğun üstesinden layıkı veçhile geldiğim, dönüp geriye baktığımda bu zorlu vazifeyi muvaffakiyetle hulul ettiğim yönünde.

bu durum muvacehesinde, 5 yıl boyunca elde ettiğim tecrübemi; çok daha saygın, muteber, mukaddem bir camia için istişara sunmak, takdir edersiniz ki çok da haksız ve karşılığı olmayan bir emel değil.

kameti uzatmadan sadeti yinelemem gerekirse, ekşi sözlük yönetiminde söz sahibi olmaya, 5 yıl sonunda hasıl olan ervendime binaen ekşi sözlük yazarlarının sözlük içerisindeki hal ve hareketleri üzerinde kural koyucu, muktedir bir pozisyona suud etmeye talibim.

velhasılıkelam serkan inci adlı vicdan, merhamet, şefkat, alın terine itibar gibi insanı insan yapan hasletlerden herhangi birine dair en ufak bir delalet taşımayan, kalbindeki habaset suretinde zuhur etmiş bir insan müsveddesinin değil kanzuk müstear isimli muhterem, mecdine sual olunmayacak, muvakkar büyüğümün emri altında takayyüd etmeye talibim.

değerli büyüğüm kanzuk; halisane hislerle beyan ettiğim naçizane emelime ulviyetinize yaraşır, fâhimane bir yaklaşım göstereceğinizi umuyor, derin tekrim ve hürmetlerimle şahsınızı selamlıyorum.

(bkz: başkanım beni al)

devamını okuyayım »
11.06.2015 15:15