blurayfin

  • çetrefilli (385)
  • 927
  • 51
  • 11
  • 0
  • evvelsi gün

dornaz alfa

hmmm.

ercüment ovalı normalde açıklamayı 23 nisan'da yapacağını söylemişti. ama daha fazla bekleyemeyeceğini söyleyip 16 nisan'da açıklama yapıldı.

aynı gün rockfeller üniversitesi'nin bir araştırması yayınlandı.. ne garip değil mi. 16 nisan'da hem de..

yayınlanan araştırmanın başlığı:

targeting potential drivers of covıd-19: neutrophil extracellular traps

"a recombinant dnase ı (dornase alfa), delivered by inhalation, is approved to dissolve nets in the airways of patients with cf to clear mucus and improve symptoms (papayannopoulos et al., 2011). additionally, an actin-resistant dnase (prx-110/alidornase alfa) has been tested in cf patients in phase ı and ıı trials with encouraging results (clinicaltrials.gov identifiers: nct02605590, nct02722122) and could potentially be more potent than dornase alfa. other engineered dnase proteins, such as dnase 1–like 3, which is being developed to dissolve nets (fuchs et al., 2019), could enter clinical development soon. we propose that dnases may help dissolve the mucous secretions of covıd-19 patients as they do in cf patients, improving ventilation and reducing the risk of secondary infections. dornase alfa is normally administered through nebulizers, but in many medical centers, these are avoided in covıd-19 due to the risk of aerosolizing sars-cov-2 and endangering healthcare workers. however, approaches exist that deliver aerosols in closed circuits for mechanically ventilated patients (dhand, 2017). for nonintubated patients, therapies can be safely nebulized in negative pressure rooms. ın addition to their possible effects on mucous secretions, dnase treatments may also prevent the further progression to ards, as dnase ı delivered through the airways increases survival in relevant animal models."

makalede dornaz alfa'dan bahsediliyor. türkçe çevirisi şöyle;

"inhalasyon yoluyla verilen bir rekombinant dnaz ı (dornaz alfa), mukusu temizlemek ve semptomları iyileştirmek için cf'li hastaların hava yollarındaki net'leri çözündürmek için onaylanmıştır. ek olarak, faz ı ve ıı çalışmalarında cf hastalarında aktine dirençli bir dnaz, cesaret verici sonuçlar ile test edilmiştir ve potansiyel olarak dornaz alfadan daha güçlü olabilir. net'leri çözmek için geliştirilen dnase 1 benzeri 3 gibi diğer tasarlanmış dnase proteinleri yakında klinik gelişime girebilir. dnazların covıd-19 hastalarının mukoza sekresyonlarının cf hastalarında olduğu gibi çözülmesine, ventilasyonun iyileştirilmesine ve ikincil enfeksiyon riskinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini öneriyoruz. dornaz alfa normal olarak nebülizerler yoluyla uygulanır, ancak birçok tıp merkezinde sars-cov-2'yi aerosolize etme ve sağlık çalışanlarını tehlikeye atma riski nedeniyle covıd-19'da bunlardan kaçınılır. bununla birlikte, mekanik olarak havalandırılan hastalar için kapalı devrelerde aerosoller sağlayan yaklaşımlar mevcuttur (dhand, 2017). entübasyon yapılmayan hastalar için, terapiler negatif basınç odalarında güvenle nebülize edilebilir. mukoza salgıları üzerindeki olası etkilerine ek olarak, dnaz tedavileri, hava yollarından iletilen dnaz ı, ilgili hayvan modellerinde hayatta kalmayı arttırdığı için ards'ye daha fazla ilerlemeyi de önleyebilir."

aynı gün böyle bir makalenin yayınlanması ve ovalı'nın alelacele tweet atması (bilimsel bir makale bile yok) normal mi? kaldı ki bilim adamı dediğin makale yayınlar, tweet atmaz di mi?

makale burada: https://rupress.org/…drivers-of-covid-19-neutrophil

devamını okuyayım »