bobcat

  • 244
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

eğitim fakültesi

dersleri arasına "para toplama" konsepti ilen ilgili öğeler yerleştirmedikçe asla ama asla pratikte "işe yarayan" öğretmen yetiştiremeyecek olan fakülte türüdür.
müfredatlarına "para toplama" dersi koymayan eğitim fakültelerine burdan sesleniyorum:
öğretmenleri eksik yetiştiriyorsunuz! sonra hiçbir boka yaramayan öğretmen damgası yiyorlar para toplayamadıkları için! tüm emekleri boşa gidiyor, bu duruma bir son verilmeli!
sınıf yönetiminden, eğitim psikolojisinden, piaget'den; efenime söyleyim lenguistik, alt yapı-üst yapı'dan-metoddan, teknikten-şiirden, kısa hikayeden, romandan bahsedip durdular da; bahsetmediler kendileri inisiyatif almak istemeyen, öğrenciyle veli ile yüzgöz olmak istemeyen idarecilerin her türlü para toplama işini bize yıkıp dönüp gideceğinden... üstelik kimi idarecilerin "iyi öğretmen" kıstasının sadece ve sadece "çok para toplayabilen öğretmen" ilen eş anlamlı olacağından...
söz etmediler, bazı idarecilerin biz para toplamak için kıçımızı yırtarken-olası veli şikayetlerinden (neüzübillah) bizi bu eyleme iten-zorlayan kendisi değilmiş gibi sıyrılıvereceğinden...
hiçkimse anlatmadı babası hapiste-annesi çalışmayan, komşuların yardımlarıyla yaşayan bir öğrenciden aidat toplamanın n'için gerekli ve neden bu kadar zorunlu-ve dahi hayati önemli olduğunu bize okulda.
tüm bunlara hazırlamadılar.
itiraz ediyorum!!!
not: ders önerileri: para nedir, para teorisi, para toplamaya giriş, öğretmenlik mesleğinde para toplama olgusu, para toplama becerilerini geliştirme, ileri duygu sömürüsü ve tehdit teknikleri, öğrenci zülf-ü yare dokunmadan nasıl para getirmeye ikna edilir- iki te le resim parası toplamak için atılabilecek takla çeşitleri vs vs....

devamını okuyayım »