brythunia

  • 323
  • 0
  • 0
  • 0
  • 5 yıl önce

allah'ın laneti zalimler üzerinedir

araf suresi 44. ayette gecmektedir. ayetin tamami:

“b”ismillâhir rahmânir rahiym

ve nada ashabül cenneti ashaben nari en kad vecedna ma veadena rabbüna hakkan fehel vecedtüm ma veade rabbüküm hakka* kalu ne’am* feezzene müezzinün beynehüm en lâ’netullahi alez zalimiyn;

cennet halkı nâr ehline: “rabbimizin bize söz verdiklerini hakkıyla bulduk... rabbinizin söz verdiklerini hakkıyla buldunuz mu?” diye nida ettiler... onlar da: “evet” dediler... (derken) aralarından bir seslenen: “allâh'ın lâneti zâlimler üzerinedir” diye ilan eder.

devamını okuyayım »