bugundeicemedimamayarinkesinicicem

  • her eve lazım (743)
  • 903
  • 4
  • 1
  • 0
  • 3 gün önce

isveç isviçre abd'de kıdem tazminatı yok

dünyanın en yüksek akaryakıtı olmaz, olmamalı.
vekil maaşının, kişi başı yıllık gelire en yüksek oranı olmaz, olmamalı.

ha bi de;

1- yillik gelir vergisi
2- zirai kazanç gelir vergisi
3- gelir vergisi s. (muhtasar)
4- gelir götürü ticari kazanç
5- gelir götürü serbest meslek kazanci
6- gelir götürü ücret
7- dağitilmayan kar stopaji
8- kurumlar vergisi
9- kurumlar vergisi stopaji (kvkm24)
10- gelir vergisi (gmsi)
11- basit usulde ticari kazanc
12- gerçek usulde katma değer vergisi
13- götürü usulde katma değer vergisi
14- mep iştirakçisi kurumlar vergisi
15- banka muameleleri vergisi
16- sigorta muameleleri vergisi
17- gelir vergisi geçici vergi
18- gelir geçici vergi
19- kurum geçici vergi
20- damga vergisi (beyannameli damga vergisi mükellefi)
21- akaryakit tüketim vergisi
22- gelir v. m.talih oyunlari asgari vergi
23- her türlü ispirtolar ve füzel yağindan alinan ek vergi
24- kurumlar v. m.talih oyunlari asgari vergi
25- diğer ücretler
26- kurumlar vergisi kurum geçici vergi
27- oyun kağitlarindan alinan ek vergi
28- röntgen filmlerinden alinan ek vergi
29- mülga maden fonu
30- kaynak kullanimi destekleme fonu kesintisi
31- mülga kooperatifçilik tanitma ve eğitim fonu
32- petrol ve doğalgaz ürünlerine ilişkin özel tüketim vergisi
33- kolali gazoz, alkollü içeçekler ve tütün mamüllerine ilişkin özel tüketim vergisi
34- dayanikli tüketim ve diğer mallara ilişkin özel tüketim vergisi
35- alkollü içeçeklere ilişkin özel tüketim vergisi
36- tütün mamüllerine ilişkin özel tüketim vergisi
37- kolali gazozlara ilişkin özel tüketim vergisi
38- tütün mamüllerine ilişkin ek vergi
39- her türlü alkollü içkilere ilişkin ek vergi
40- sair şarap ve biralara ilişkin ek vergi
41- her türlü alkolsüz içeceklerden alinan ek vergi
42- eğitim,gençlik,spor ve sağlik hizmetleri vergisi
43- mahsuplardan kesilen damga vergisi
44- fon payi
45- trafik muayenesi para cezalari
46- e.katki payi
47- özel işlem vergisi
48- tevkifattan alinan damga vergisi
49- damga vergisi
50- 5035 sayili kanuna göre damga vergisi
51- vergi yargi harçlari
52- konut fonu
53- ek gelir vergisi
54- ek ücret gelir vergisi
55- ek götürü ticari kazanç vergisi
56- ek götürü serbest meslek kazanci vergisi
57- faiz vergisi
58- ek emlak vergisi
59- gelir dahili tevkifat
60- ek kurumlar vergisi
61- kurum dahili tevkifat
62- münferit gelir ekonomik denge v.
63- ücretlerden alinacak e.d.v.
64- 4705 sayılı kanuna göre tahsil edilen özel işlem vergisi
65- g.v.k. geçici 67. maddesine göre yapilan tevkifat
66- motorlu taşitlar ek vergisi
67- 4837 s.k ek motorlu taşitlar vergisi
68- 4962 s. taşit vergisi
69- trafik muayene ücreti hazine payi
70- gelir ve kurum ekonomik denge vergisi
71- 5035 rtük eğitime katki payi
72- götürü ekonomik denge vergisi
73- gelir ve kurum stopaj ekonomik denge vergisi
74- akaryakıt fiyat istikrar payı
75- tek başina alinabilen damga vergisi
76- şans oyunlari vergisi
77- 5035 sayili kanuna göre finansal faaliyet harci
78- tecilli alacaklardan tahsilat
79- ithalatta kaynak kullanimi destekleme fonu kesintisi
80- noter harçlari
81- g.v.k. geçici 70. md kapsaminda muhtasar v.
82- motorlu taşit araçlarina ilişkin özel tüketim vergisi (tescile tabi olmayanlar)
83- ertelenen gelir stopaj (4325 4.madde/4369 geçici 5.madde)
84- ertelenen gelir stopaj (4747 sayili kanununun 2.maddesi)
85- münferit kurum e. d. v.
86- net aktif vergisi
87- kiymetli maden ve ziynet eşyasindan alinan vergi
88- özel iletişim vergisi
89- 5035 sayili kanuna göre özel iletişim vergisi
90- gümrük vergisi
91- ek motorlu taşitlar vergisi
92- veraset ve intikal vergisi
93- ek taşit alim vergisi
94- motorlu taşitlar vergisi
95- taşit alim vergisi
96- mera fonu
97- mülga yatirim teşvik fonu
98- tek başina alinabilen damga vergisi
99- 5035 sayili kanuna göre harç
100- diş seyahat harcamalari vergisi
101- petrolden devlet hakki
102- ticaret sicil harci
103- madenlerden devlet hakki
104- oyun kağidi gelirleri
105- tapu harçlari
106- yeniden inşa olunacak bina vesair tesisleri tescil harci
107- pasaport ve konsolosluk harçlari
108- trafik harçlari
109- yargi harçlari
110- ithal ve imal ruhsat ve temdit ücreti
111- gemi ve liman harçlari
112- diğer harçlar
113- yem analiz ücreti
114- şeker fiyat farki
115- akaryakit fiyat farki
116- başka muhasebe birimi adina yapilan tahsilat
117- motorlu taşit araçlarina ilişkin özel tüketim vergisi (tescile tabi olanlar)
118- gübre deney ve analiz ücreti
119- sosyal dayanişma ve yardimlaşmayi teşvik fonu
120- istihsal vergisi
121- çıraklık fonu
122- petrolden devlet hissesi
123- yüksek öğrenim harç kredisi
124- resmi arabuluculuk ücreti
125- 5188 sk. göre güvenlik ruhsati harci
126- 2762 sayili kanuna göre alinan taviz bedeli
127- gelir vergisi tevkifati
128- evrensel hizmetin gelirleri katki payi
129- sivil hava araçlari üçüncü şahis mali mesuliyet devlet garantisi bedeli
130- veraset ve intikal vergisi (sair ivazsiz intikaller)
131- klavuzluk ve romörkörcülük hizmet payi
132- mahalli idarelerden alinan paylar
133- 4915 ve 5035 sk. göre ruhsat harci
134- kadastro harçlari
135- karar ve ilam harci
136- sorumlu sifatiyla verilen ötv
137- dsi sulama tesisleri işletme ve bakim ücreti
138- dsi sulama tesisleri yatirim bedeli

kaynak için buyrun.

devamını okuyayım »
25.02.2016 16:17