bullitt

  • 186
  • 15
  • 2
  • 0
  • 6 gün önce

tatarların anayurdu kırım

daha dün türklüğü ayaklar altına aldığını iddia ederken bugün tatarlara sahip çıkan ama koltuğunu korumak uğruna her an kandırılabilecek ve her şeyi pazarlayabilecek mizaçta birisi söylediği için değil ama tatarların anayurdu kırımdır ve umarım türk halkı her zaman varlık mücadelelerinde yanlarında olur. bir halkın atalarının yurdunda yaşamak istemesinden, evlatlarına atalarının toprağını, kültürünü, dilini bırakmak istemesinden daha doğal ve insani bir şey olamaz. dünyanın pek çok bölgesi özellikle eski osmanlı coğrafyası yurtlarından sürülen pek çok halkla dolu, kuzey kafkasya müslümanları(çerkez, abhaz, ubıh...), kısmen de olsa balkan müslümanları (boşnak, makedon, arnavut, pomak, türk...), müslüman gürcüler, anadolu süryani, rum ve ermenileri, 2. dünya savaşı sonrasında stalin' hışmına uğrayan başta volga almanları olmak üzere karadeniz sahili ile türkiye dahil olmak üzere sınır bölgeler de yaşayan çok sayıda slav kökenli olmayan azınlıklar bunların bazıları. ama bir halk var ki kuzey'in son atlı kavmi ve kırım hanlığı'nın mirasçıları kırım tatarları ruslar tarafından tam iki kez sürgün ve soykırıma uğratılmışlar:
1. tatar halkı rus çarlığı'nın kırım'ı ilhakı sonrası (1783) kırım yaşadılar ve dahası toprak kölesine dönüştürülmek istendiler
2. tatarlar, ikinci dünya savaşı sonrasında (1944) almanlarla işbirliği yaptıkları gerekçesiyle hem çok kötü şartlarda yaşamak zorunda bırakılacakları sibirya'ya ve düşman gibi karşılandıkları orta asya içlerine sürüldüler
sovyet rusya'nın 1989'da dağılıp ukrayna'nın bağımsızlığa kavuşmasının ardından sürülenlerin torunları artık sayıca ne kadar kaldılarsa kırım'a tekrar yerleştiler ve eski yurtlarında küçük bir azınlık olarak varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. rusya'nın kırım'ı ilhakı tatarlar için yeni ve sancılı bir süreci başlattı umalım ki üçüncü kez varlık mücadelesi vermek zorunda kalmazlar.

tatar asıllı arkadaş, komşu hatta halil inalcık ve iber ortaylı gibi nice değerlerimiz var. tatar veya türkçü olmadan da sempati ve kardeşlik duyguları besleyebileceğimiz tatarların anayurtlarında yaşama mücadelerini desteklemek siyasi fikirlerden uzak, her türlü pazarlığa kapalı milli bir tavır olarak sürdürülse fena olmaz.

devamını okuyayım »