butun soylediklerim yalan

  • iç güveysinden hallice (35)
  • 568
  • 4
  • 2
  • 0
  • dün

yeni seçimde 100.000 polis oy kullanacak iddiası

madde 94 – (değişik: 8/4/2010-5980/18 md.)
ilçe seçim kurulu başkanı, seçimin yapıldığı çevrede oy verme hakkına sahip olduğu
halde, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan;
a) sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bina sorumlularının,
b) seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin,
c) ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin,
her birine seçmen olduğunu ve hangi seçimde oy kullanabileceğini gösteren ve sandık
seçmen listesindeki bilgileri kapsayan bir belge verir. ayrıca, bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazı ile bildirir.
bu madde uyarınca, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kendilerine oy kullanma hakkı
bulunduğuna ilişkin olarak belge verilen görevliler, bu belge ile görevli oldukları sandık bölgesinde oy verirler.
milletvekilleri ile milletvekili adayları seçmen bilgi kağıdını göstermek suretiyle kayıtlı
oldukları seçim çevresi dışında da oylarını kullanabilirler.
sandık kurulu, bu madde kapsamında oy kullanan kimselerin ilgili belgelerini, oy verme
işleminden önce alır. bu belgeler, diğer seçim evrakı ile birlikte ilçe seçim kuruluna teslim
edilir.
bu madde uyarınca oy kullanan seçmenlerin ad ve soyadları ile kimlik bilgileri, oy kullandıkları sandık seçmen listesinin sonuna yazılarak karşısına imzaları alınır

devamını okuyayım »