can itin

  • azimli
  • anadolu çocuğu (321)
  • 1016
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 yıl önce

mahmut esat bozkurt

"mecellenin temeli ve ana hatları dindir. halbuki, insan hayatı, her gün hatta her an esaslı değişikliklere uğrar. bunun değişimlerini, yürüyüşünü hiçbir zaman bir nokta etrafında saptamak ve durdurmak olanağı yoktur. yasaları dine dayanan devletler kısa bir zaman sonra ülkenin ve ulusun hak istemlerini karşılayamazlar. çünkü dinler, değişmez hükümler taşırlar. hayat yürür, gereksinim süratle değişir, din kuralları mutlaka ilerleyen hayatın karşısında şekilden ve ölü kelimelerden fazla bir kıymet, bir anlam ifade edemezler. değişmemek, dinler için bir zorunluluktur. bu yüzden dinlerin sadece bir vicdan işi olarak kalması, günümüz uygarlığının esaslarındandır." *

bugün bile geçerliliğini sürdüren yukarıdaki sözleri söylemiş, dönemin adalet bakanı.

devamını okuyayım »