cat challenges against all

  • 214
  • 0
  • 0
  • 0
  • 8 yıl önce

üniversitede mobbing

mobbingin her organizasyonda, en parlak ve gelecek vaad eden kişilere yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda, üniversitedeki mobbing, özellikle 50 d kadrosundaki araştırma görevlilerine yapılabilir.

örneğin, türkiye’nin en eski, en çok öğrencisi olan ve ilk 500’e giren üniversitesinin iletişim öğreten fakültesinde, buna dair ders bile verilebilir.

şöyle ki; sözkonusu fakültede, belgede tahrifat, sınav engelleme, usulsuz biçimde izin kullanarak ve kullandırılarak tez savunma sınavı sabote edilebilir. bunun üzerine, kadronun iadesi ve işlemin iptali için yargıya gidilir; dava kazanılır. sonra yargı kararı zamanında uygulanmaz. sonrasında ise, 50 d’nin faydalarından yararlanmak için örnekteki araştırma görevlisi bi,rinci olarak başvurduğu ve hiçbir kayıt tutulmayan doktora programının mülakatında, en düşük puan verilerek programa alınmaz, kadrosu düşürtülür.

sonra yeniden şikayetler, savcılığa suç duyuruları, savcılığın görevsizlik kararı. görevsizlik kararının örneği ile suçun takdiri ve ifası için amir olmayan akademik kişiler için rektörlüğe ve amir konumundaki akademik kişiler için yök’e gönderilen dosyaların takibi.

üniversitede mobbing, en yüksek puanlı, geleceği parlak, iyi aile çocuğu, özgüveni tam, estetik bakımdan da ortalamanın üzerindeki araştırma görevlilerine yapılır.

sonuçta, araştırma görevlisi direnir, üniversite yıpranır, mobbingçiler yargıya ve ilahi yargıya havale edilir; beklenir.

(bkz: akademik mobbingçi profili)
(bkz: doktoraya alınmama nedenleri)
(bkz: soruşturmaya cübbe ile giden profesör)
(bkz: soruşturmaya cübbeyle giden profesörün ikilemi)

devamını okuyayım »
12.11.2009 22:24