cayuga

  • 1381
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

seka

"ey turk gencligi!

birinci vazifen, turk istiklalini, turk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve mudafaa etmektir.

mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. bu temel, senin, en kiymetli hazinendir. istikbalde dahi, seni, bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici, bedhahlarin olacaktir. bir gun, istiklal ve cumhuriyeti mudafaa mecburiyetine dusersen vazifeye atilmak icin, icinde bulunacagin vaziyetin imkan ve seraitini du$unmeyeceksin! bu imkan ve $erait, cok namusait bir mahiyette tezahur edebilir. istiklal ve cumhuriyetine kastedecek du$manlar, butun dunyada emsali gorulmemi$ bir galibiyetin mumessili olabilirler. cebren ve hile ile aziz vatanin butun kaleleri zaptedilmi$, butun tersanelerine girilmi$, butun ordulari dagitilmi$ ve memleketin her ko$esi bilfiil i$gal edilmi$ olabilir. butun bu $eraitten daha elim ve daha vahim olmak uzere, memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet icinde bulunabilirler. hatta bu iktidar sahipleri $ahsi menfaatlerini, mustevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. millet, fakru zaruret icinde harap ve bitap du$mu$ olabilir.

ey turk istikbalilin evladi! i$te, bu ahval ve $erait icinde dahi, vazifen, turk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktir! muhtac oldugun kudret, damarlarindaki asil kanda mevcuttur.

gazi mustafa kemal ataturk"

kar getiren kitleri kefereye satmanın anlamını bana bir insan evladı acıklarsa ben de memnun olacagım...

devamını okuyayım »