cekin cocuklari aradan

  • 178
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 yıl önce

kuponlu tahvil

tüm devlet iç borçlanma senetlerinin gün itibarıyla yaklaşık %55'ni oluşturan tahvil çeşididir. diğeri için (bkz: iskontolu tahvil)
3-6-9 veya 12 ayda bir kupon ödemesi olan devlet tahvilidir.
kuponları sabit faiz ödemeli olabileceği gibi değişken faizli de olabilir. değişken faizlilerin kupon faiz oranı bir önceki kupon ödemesi zamanı, ihalelere endeksli tahvillerin kupon faiz oranı ise kupon vadesinden 1 gün önce yine hazinece açıklanır.
son kuponu anaparayla birlikte vade tarihinde ödenir, devlet bi borçtan daha kurtulmuş olur.

devamını okuyayım »
19.11.2007 10:09