cemalium

  • prezentabl (577)
  • 523
  • 2
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

asperger sendromu

ilk kez 1944’de avusturyalı bilim insanı hans asperger tarafından tanımlanmış, otizm spektrumuna dahil edilen yaygın gelişimsel bozukluklardan biridir.

sosyal iletişimde bozukluk, sınırlı ilgi ( uzay, lego, puzzle, motorlu araçlar, gemiler, vb) kronik sakarlık, laf kalabalığı, sınırlı prozodi ve tonlama sıklıkla rastlanır ancak tanı için tek başına hiç biri yeterli değildir. aspergerli bireyler genellikle katı rutin ve ritüellerine sadık kalırlar.

aspergerli bireylerin işitsel ve görsel algıları genellikle mükemmeldir. hans asperger bu çocukların genellikle sakar olmalarından söz eder. bisiklet sürmek gibi el-kol koordinasyonu gerektiren becerilerde başarılı olamadıkları belirtilmiştir.

asperger sendromu ile babadan geçen genlerin büyük bir ilgisi olduğu düşünülmektedir. bir çok araştırma otizmin aileden gelen bir durum olduğunu göstermekle birlikte asperger sendromunun aileden geldiği ile ilgili daha çok kanıt bulunmaktadır.

devamını okuyayım »