ceydid

  • 358
  • 0
  • 0
  • 0
  • 12 yıl önce

baba kız diyalogları

cey (odasindan seslenir) - babaaaaaaaaaaaa!!!??
baba - handeeeeeaaaaaa!
cey - senin yeni telefonun neydi??
baba - bende bocek var zannettim.

devamını okuyayım »
29.10.2001 22:38