cgtysmy

  • 100
  • 4
  • 1
  • 0
  • 5 gün önce

verbis

kişisel verileri koruma kurulunun 03.09.2019 tarihli ve 2019/265 sayılı kararı ile yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon tl’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmasına karar verilen sicil sistemi. önceden bu tarih 30.09.2019 idi. şimdi yıl sonuna kadar uzatmışlar hala uyumluluğunu ve verbis’e kaydını yaptırmayan bi dünya şirket var.

devamını okuyayım »