chemical white

  • 51
  • 4
  • 1
  • 0
  • 4 gün önce

geceye bir matematik bilgisi bırak

her matris, kendi karakteristik polinomunun bir köküdür.

dirichlet fonksiyonu riemann integrallenemezdir ama lebesgue integrallenebilirdir.

r^n uzayında bir kümenin dizisel kompakt olması için gerekli ve yeterli koşul bu kümenin kapalı ve sınırlı olmasıdır.

her devirli grup değişmelidir ama her değişmeli grup bir devirli grup olmak zorunda değildir: klein 4-grup.

her normlu uzay bir metrik uzaydır, her metrik uzay da bir topolojik uzaydır.

devamını okuyayım »