cibiliyetsizin teki

  • 132
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

georges eugene haussmann

1848 devrimci ayaklanmalarının ardından yönetimi ele geçiren louis bonaparte'ın valisi ve mimarı. paris'in kentli proleter ayaklanmalarına elverişli dar sokaklarını yıkarak askeri araçların rahatlıkla geçebileceği bulvarlar inşa etmesiyle ünlüdür. esinlendiği isim olan thomas robert bugeaud ise cezayir'de mahalle ve kentlerin yıkımı yoluyla direnişi bastırdıktan sonra aynı modeli paris'teki yoksul isyanları için öneren zattır.

kentler sınıf savaşı alanlarıdır. kentsel düzenleme, kent mimarisi de sınıfsaldır. bugeaud ve haussmann bunun tarihteki en çarpıcı örnekleri. bugün için bir örnek ise rte ve onun kentsel dönüşüm tutkusudur.

devamını okuyayım »