ciddiye almamak gerek

  • 1161
  • 7
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

vahdettin'in amerikan başkanına mektubu

söz konusu mektup amerika birleşik devletleri ulusal arşivi'nde 86700/1788 numarada kayıtlıdır. ingilizlerden umudu kesen vahideddin şansımı bir de amerikalılardan yana kullanayım, onlardan yardım isteyeyim demiştir. mektupta türk hükümeti ve türkler hakkındaki ifadeler ilgi çekicidir. ayrıca şahsi mallarının peşine düşmesi de takdire şayandır.

"amerika cemahir-i müttefikiye reisi mösyo coolidge cenahlarına,

siyasi olayların ve gelişmelerin tüm iç yüzünü, hangi nedenlerden dolayı saltanat merkezimi geçici bir süre için terk etmek zorunda kaldığımı biliyorsunuz. bu konuda ayrıntılı bilgi sunmayı gereksiz görüyorum.

bu süresiz uzaklaşmamn, babadan kalma sahip olduğum saltanat ve hilafet makamından vazgeçtiğim anlamına gelmeyeceği açıktır. ankara meclisi gibi bir isyancı fitnenin bu konuda alacağı tüm kararların geçersiz olacağını bildiririm. şöyle ki; islam hilafetinin osmanlı saltanatından soyutlanması ve ayrılması ve hilafetiıı tümüyle kaldırılması dini, kavmiyeti, vatanı belirsiz ve karışık askerlerden ve öteki sınıflardan oluşan küçük bir şer zümresinin kısmen zorla ve kısmen bilgisizlik ve gafletle yönlendirdiği beş-altı milyonluk türk kavminin yetki alanı içinde değildir. bu ancak tüm islam dünyasınca atanan uzman kişilerden oluşan bir meclisin toplanması ve tüm din bilginlerinin ortak kararı ile çözümlenecek büyük bir evrensel sorundur.

islam bilginlerinin bildiği üzere şeriata aykırı kararlar herhangi makamdan olursa olsun sonuçsuz kalmaya mahkumdur. bundan başka bu durumun, içinde bulunulan koşullarda islam dünyasmda sonuçları pek vahim olabilecek büyük bir heyecana yol açacaktır. ayrıca gelişmiş ülkelerin iç güvenliklerine de büyük bir etki yapacaktır.

hanedanımın ileri gelenleri aleyhinde ankara meclisi tarafindan kabul edilen sürgün ve kovma, emlakine ve bireysel mallarına el koyma gibi haksız kararları hanedanımın bireylerini, insan ve kişilik haklarından soyutlar mahiyettedir. bu konuda yüce kişiliğiniz ve cumhuriyet hükümetiniz tarafindan olanaklar ölçüsünde yapılabilecek yardımları pek değerli sayacağımı açıklamaya gerek yoktur.

bu vesile ile sağlıklı olmanızı yüce haktan niyaz eylerim.
13 mart 1924
mehmed vahideddin"

devamını okuyayım »