clara

  • şeker abi (612)
  • 553
  • 3
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

ethos

antik yunanlılar müziklerini teşkil eden modlardan her birinin insan ruhu üzerinde özel bir etkisi olduğuna inanırlarmış.
bu inanışa göre sonradan müzikte diyatonik minör gam olarak adlandırılmış olan ipodorian modu, ethos bakımından azimli, gururlu, şen ve sade bir mod olarak kabul edilirdi. (bu vasıflar bugün bazı kimseler tarafından majör gama yakıştırılan vasıflardır.) yine ethos bakımından dorian modu mükemmel ve savaşta cesur olan bir yunan'a yakışan bir moddu. yunanlılarca milli bir mod olarak kabul edilen dorian gamı neşeye yabancı, zaaftan uzak, sert ve mağrur bir moddu.
anayurt yunanlıları dorya modunu kendilerine almışlar ve zaaf ve şehvet telkin ettiğni düşündükleri modları da ege denizi'nin diğer yakasında (anadolu kıyılarında yaşayan) yunanlılara bırakmışlardı. örneğin phrygian modu, içkiye, heycan ve ihtirasa uygun düşen bir moddu. aristoteles bu makamı flüte benzetir, "ikisi de sarhoşluğu ve ihtirası ifade eder" dermiş..
(bkz: modlar)
(bkz: modal müzik)
(bkz: #5458683)

devamını okuyayım »
24.05.2005 19:48