cok mu cok marjinaliz

  • 408
  • 4
  • 2
  • 0
  • 5 gün önce

faturamı kürtçe istiyorum

türkiye cumhuriyeti anayasası

madde 1. – türkiye devleti bir cumhuriyettir.

madde 2. – türkiye cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.

madde 3. – türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. dili türkçedir.

bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.

millî marşı "istiklal marşı"dır.

başkenti ankara'dır.

madde 4. – anayasanın 1 inci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri
değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

edit: özelden küfürler geliyor. oysaki vatandaşı olduğumuz ülkenin anayasasının ilk 4 maddesini yazmıştım.

baylar, burası türkiye cumhuriyetidir! mevcut iktidardan dolayı bunu kavrayamamış hatta ileri giderek ,anayasa sınırlarını aşan iktidar yüzünden sahipsiz sanmış olabilirsiniz.

ekşi sözlük platformunda elbette ki her düşünceden her milletten ve dinden insanlar olup fikir belirtme özgürlüğüne sahiptir.
her yerde olduğu gibi, burda da manipüle edip ortalığı karıştıracak kişiler olabilir

vefakat tekrar belirtiyorum, burası türkiye cumhuriyetidir. her millet eşit şartta haklara sahip olmakla birlikte, atanın belirlediği bu üç maddeyi yok hükmünde sayamazsınız.

bu toprakların kalıcı sahibi olanlar başta mustafa kemal ve arkadaşlarının düşüncelerini benimseyip anlayanlar, elbet bu mevcut statükoyu yıkıp akıl ilim ve ahlak temelli bir devrim yapacaktır.

iyi günler değil uzakta

devamını okuyayım »