colchis

  • 55
  • 0
  • 0
  • 0
  • 11 ay önce

koroner arter hastalığı

kah eşdeğerleri:
-diabetes mellitus
-abdominal aort anevrizması
-karotis arter hastalığı
-periferik arter hastalığı
-10 yıl içinde kah geçirme olasığı %20 üzerinde olan multiple risk faktörlü kişiler

kah major risk faktörleri:
-yaş (erkek:>45 , kadın:>55)
-aile öyküsü (erkek:<55 , kadın:<65)
-hipertansiyon
-sigara
-hiperkolesterolemi: total kolesterol>200 , ldl>130
-düşük hdl kolesterol: <40hdl (>60hdl negatif risk faktörüdür)

devamını okuyayım »