constanza

  • mangal yürekli rişar (515)
  • 812
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

dalit

yanılmıyorsam osmanlı çingeneleri isimli bir kitapta okumuştum ki, ülkemizden batı yönünde akış sağlamış olan çingenelerin kaynağı hindistan'dan gelen dalitlerdir.

dalitler, müesseselerine atfedilen aşağı konumdan asla çıkamayacaklarından (kastlar arası geçiş yoktur; hele dalitler için böyle bir yol kat'iyen yoktur) bir takım çözümler üreterek dalit olmaktan kaçmışlardır. bunların bir kısmı hindistan içinde göç edip din değiştirmişlerdir. böylece yeni bir bölgeye taşınıp kendilerini müslüman, hristiyan ve saire şeklinde tanıtmış ve yeni yaşamlara başlamışlardır.

bir kısmı ise çareyi kast sisteminden, yani hindistan'dan kaçmakta görmüşlerdir. işte hindistan'dan göçen bu insanların, bugün ülkemiz ve müteakip batı ülkelerindeki çingeneleri vücuda getirdiği söylenmektedir.

devamını okuyayım »
12.08.2008 10:47