crimetisia

  • 1316
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

hüseyin avni lifij

1885-1927 yılları arasında yaşayan ve türk resminde ayrıcalıklı yeri bulunan bir ressamdır. mensubu olduğu 1914 kuşağı sanatçılarından farklı bir anlayışa sahiptir. onun resimleri de, ışık-gölge kullanımı açısından fransız empresyonistleri’nden izler taşımakla birlikte, resimlerindeki içerik, alegori, şiirsellik onu daha ziyade sembolistler’e yaklaştırır. izlenimden ziyade duyguya ve ifadeye önem veren hüseyin avni lifij, özellikle otoportreleriyle bohem ve hatta romantik bir sanatçı tipini yansıtır.

devamını okuyayım »