cutterfly

  • 51
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

fizyonomi

fizyognomi, yüz okuma sanatı..
yunanca physis (doğa) ve gnomon (yorum) kelimelerinin birleşimi. giovanni battista della porta ya göre gnomon aynı zamanda, yasa, kural manalarına gelmekte. yani fizyonomi (fizyognomi) "doğa yasası" demek.
doğanın belli kurallarına uyarak insanların yüz şekillerine göre karakter özelliklerini belirlemede kullanılıyor.

hipokrat, aristo, plutogibi eski yunan düşünürlerinden günümüze değin kullanılan bir yöntem..
http://www.fizyognomi.com/aristo-ve-fizyognomi/

ayrıca acımasızca okunmuş yüz hatları için:
http://www.fizyognomi.com/yuz-hatlari/

--- spoiler ---

bencil, şerefsiz, rezil, hırsızlığa meyilli, ahlaksız, aptal, sıradan kişilikli *

--- spoiler ---

devamını okuyayım »