dandik tavsan

  • azimli
  • kızgın kumlardan serin sulara (17)
  • 10012
  • 80
  • 11
  • 2
  • bugün

aşiretsiz mafyasız tarikatsız patronsuz bir düzen

türkiye'yi türkiye yapanların, emekçilerin, kendi kendilerini yönetecekleri, herkesin gerçekten eşit, özgür ve mutlu olduğu düzendir.

herkesin insanca barınacağı bir evinin olduğu, "yarın işten atılacak mıyım?" veya "ne zaman iş bulacağım?" kaygısı ile yaşamadığı, insanın insanı sömürmediği, kredi kartı ve bireysel kredi borçları yüzünden insanların sistemin kölesi haline gelmediği; eğitim, barınma, tatil, toplu taşıma, sağlık, hukuk, iletişim, spor ve kültür alanlarındaki pek çok hizmetin ücretsiz ve anayasal bir hak olduğu; tüm halkın siyasete katıldığı, gerçek demokrasinin işletildiği, halk meclisleri üzerinden tüm kararların alındığı, planlı ekonominin olduğu; aç, evsiz ve işsiz kimsenin kalmadığı, insanların cinsel yönelimleri, etnik orijinleri, vicdani seçimleri ve cinsiyetleri nedeniyle ayrımcılığa uğramadığı; yöneticilerin de hesap verdiği, halkın seçtiği yöneticilerini geri çağırma ve sınırsız hesap sorma hakkına sahip olduğu, bireysel zenginleşmenin değil toplumsal zenginleşmenin öne çıkartıldığı; doğanın ve tarihin yok edilmediği, birilerine peşkeş çekilmediği, kıyıları, ırmakları ve tüm doğal güzelliklerinin halka ait olduğu; ...

kısacası, güzel türkiye'mizin bir emekçi cennetine dönüştürüldüğü düzendir.

üreten bizsek,

bu güzel ülke bizim sayemizde dönüyorsa,

kaderimizi de biz belirleriz; biz kendi kendimizi yönetiriz.

hepinizi 19 haziran'da ankara'da yapılacak karanlığı yırtıp atacağız! mitingine davet ediyoruz.

https://haber.sol.org.tr/…gi-yirtip-atacagiz-307061

devamını okuyayım »