davranissal torpu

  • mangal yürekli rişar (504)
  • 650
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen yıl

aileden gizli imam nikahı kıydırmak

nikah ın yapılış gayesi çiftlerin birbirlerine verdikleri sözleri akit/sözleşme/hukuk adı altında ikinci, üçüncü, dördüncü...... kişilere duyurmasıdır. dini anlamda nikahın amacı duyurmak ilan etmektir.günümüz şartlarında ise libido tatminkarlığı için dini alet ederek yapılan "gizli imam nikahı" aldatmacası tam bir fiyaskodur.imam nikahının istismar aracı olarak kullanılması ve akabininde bunu dini amabalajla paketleyip yapılması inandığı dine ters düşmektir.

gizli nikah olmaz üstelik bunu islami bir temele dayandırıp günah işlememek adına bir çıkar yol olarak görenler dönüp inandıkları dine bir baksınlar.

devamını okuyayım »
19.02.2009 12:19