deadman107

  • 60
  • 49
  • 4
  • 0
  • 4 gün önce

yeni başlayanlar için felsefe

buraya benim gibi felsefeye nasıl başlayacaklarını bilmeyenler için bir okuma listesi bırakıyorum. illa bu listeden şaşmayacaksınız demiyorum çünkü gözlemlediğim kadarıyla bir çok önemli eser bu listede yok. lakin yolumuza güzel bir ışık tutacağı yadsınamayacak bir gerçektir.

okuma listesi yanlış hatırlamıyorsam -zira askere gitmeden önce notlarıma kaydetmiştim- gazi üniversitesi felsefe bölümü öğrencileri için hazırlanmış bir okuma listesidir. bununla birlikte tüm bu derya denize kendinizi bırakmadan önce ahmet cevizci hocanın felsefe tarihi adlı eserinin okunulması önerilmektedir. son olarak aşağıdaki kitapları okurken yanınızda felsefe terimler sözlüğü bulundurmanız ayrıca tavsiye edilmektedir.

1. homeros: ilyada
2. homeros: odysseia
3. heseidos: işler ve günler
4. heseidos: theogonia
5. w. kranz: antik felsefe
6. diogenes laertios: ünlü filozofların yaşamları ve öğretileri
7. platon: sokrates’in savunması
8. platon: devlet
9. platon: sofist
10. platon: parmenides
11. platon: phaidon
12. platon: kratylos
13. platon: menon
14. platon: yasalar
15. aristoteles: metafizik
16. aristoteles: nikamakahos’a etik
17. aristoteles: politika
18. aristoteles: ruh üstüne
19. aristoteles: kategoriler
20. aristoteles: poetika
21. epiktetos: düşünceler ve konuşmalar
22. cicero: yaşlılık
23. cicero: dostluk
24. porphius: isagoge
25. descartes: yöntem üzerine konuşma
26. descartes: aklın idaresi için kurallar
27. descartes: metafizik düşünceler
28. descartes: felsefenin ilkeleri
29. leibniz: monadoloji
30. leibniz: metafizik düşünceler
31. spinoza: ethica
32. spinoza: teolojik politik inceleme
33. locke: insan anlığı üzerine bir deneme
34. hume: insan doğası üzerine bir inceleme
35. hume: insanın anlama yetisi üzerine bir soruşturma
36. berkeley: insan bilgisinin ilkeleri
37. rousseau: toplum sözleşmesi
38. diderot: söyleşiler
39. la mettrie: makine insan
40. condillac: duyum üzerine inceleme
41. bacon: novum organum
42. kant: prolegomena
43. kant : seçme yazılar
44. kant: arı usun eleştirisi
45. kant: pratik aklın eleştirisi
46. kant: ahlak metafiziğin temellendirilmesi
47. kant: yargı yetisinin eleştirisi
48. hegel: tarihte akıl
49. hegel: tinin görüngübilimi
50. hegel: hukuk felsefesinin ilkeleri
51. hegel: mantık bilimi
52. marks: alman ideolojisi
53. schopenhauer: güzelin metafiziği
54. schopenhauer: ideal ve gerçek
55. schopenhauer: hayatın anlamı
56. kirkergaard: korku ve titreme
57. kirkergaard: kaygı kavramı
58. nietzsche: ahlakın soykütüğü
59. nietzsche: böyle buyurdu zerdüşt
60. nietzsche: ecco homo
61. nietzsche: yunanlıların trajik çağında felsefe
62. dilthey: tin bilimlerine giriş
63. frege: aritmetiğin temelleri
64. russell: felsefe sorunları
65. russell: mantıksal atomculuk felsefesi
66. russell: dış dünya üzerine bilgimiz
67. wittgenstein: tractatus logico philosophicus
68. wittgenstein: felsefi soruşturmalar
69. wittgenstein: defterler
70. wittgenstein: renkler üzerine notlar

devamını okuyayım »