deepfingers

  • 172
  • 8
  • 2
  • 0
  • evvelsi gün

öğrenildiğinde ufku iki katına çıkaran şeyler

hadislerinin ortaya çıkış sebeplerinden birinin dinin eksik olduğuna karar verip hadisler uyduran kişilerin olması.

dindar olarak tanınan birçok “gözde” müslümanın durumu, yahya bin
said’in “salih kişileri hadiste olduğu kadar hiçbir şeyde yalancı görme-
dik” sözüyle en güzel şekilde tarif edilmiştir. bu gerçeği itiraf edenlerden
biri de en güvenilir olduğu iddia edilen iki hadis kitabından birinin yazarı
olan müslim’dir. müslim, ebu zennat’dan şunu nakleder: “medine’de yüz kişiyle karşılaştım, hepsi de güvenilirdi ama hadisleri alınmazdı” (müslim, sahihi müslim, 1. cilt). görüldüğü gibi birçok sözde dindarın hadis
uydurduğu hadisçilerin bile malumudur. kendi görüşlerini çok değerli
bulan bu kişiler, dine kendi görüşlerini kattıklarında, çok yerinde bir hareketle dine büyük hizmet ettiklerini sanıyorlardı. örneğin kuran’da olmayan haremlik selamlık uygulamasını, dinin bir hükmüymüş gibi dine sokanlar (bu uygulama dinselleşmeden bir gelenek olarak uygulansaydı sorun olmazdı; sorun, bu geleneğin uygulanması değil, dinselleşmesidir) belki de kadınla erkeği ayırarak zinayı, yozlaşmayı kendilerince önlemek istediler. oysa allah’ın kendilerinden daha iyi düşündüğünü ve gerekseydi kuran’da bu konuda da açıklama yapılacağını bilmeleri gerekirdi.
allah’ın açıklamadığı bir şeyi dine sokarak dine fayda getireceğini sanmak, yanlış bir düşünme tarzıdır ve acı son da ortadadır. dini, şahsi görüşlerine muhtaç görüp, sözde dine yardım edenleri, allah’ın serbest bıraktığı konuları açıklayarak din gibi sunanları da, “dini eksik zannedip dini kurtaranlar” sınıfına sokabiliriz.

devamını okuyayım »