defacto

  • 1426
  • 0
  • 0
  • 0
  • 7 yıl önce

new age dini

türkiye'de new age türü "yeni dinsellik"lerin son yıllarda itibar kazanmasının nedeni, modern bireyin rasyonalitenin çaresizliğine ya da acımasızlığına çarpmasıdır.

orta ve orta üst düzey ekonomik katmanlarda yer alan bireyler, 1999 depremi ile içinde yaşadıkları modernitenin yetersizliğine şahit olmuş; 2001 ekonomik kriziyle de "sığınmış olduğu modern ekonomik sistem"de ya işsiz kalmış ya da iş değiştirmiştır. yani durum bunca rsayonelliğin ardından gelen ilginç bir irrasyonalite (akıldışılık) arzusudur. insan, yüzyıllardır inşa ettiği akılcı sistemden, "akıldışı fakat bilim soslu" yeni inanç akımlarına tutunup kaçmaya yeltenmektedir.

tüm bu süreçte klasik tek tanrılı dinler yerine bu yeni dinselliklerinin tercih edilmesinin nedeni ise çoğaltılabilmekle birlikte şunlardır:
- new age ve nlp gibi akımlar modernitenin bağrından kopup gelmekte, modern yaşama alışan bireye dilsel olarak da daha yakın gelmektedir. en azından "new age" adı dahi "hıristiyanlık" ya da "islam"a nazaran söyleyiş açısından kendisine daha yakın bir kültürel kimliğe işaret eder. new age, modern insan için nişantaşı'nda alışveriş yaptığı bir mağaza gibidir.
- new age modern yaşama uygun, pazar ekonomisine müsait bir inanç sistemidir. genel anlamda zorunlu ibadetler ve inanışlar yoktur. herkes kendi dinsellik alanına ilginç yamalar yapabilmektedir. "jale geceleri bu mumlardan yakıyorum. içim huzur doluyor"dan tutun da "her sabah 15 dakika yere 45,5 derece uzanıyorum. negatif elektrik ayaklarımdan aşağı yere akıyor"a kadar "her şey"e bir inançsallık atfedilebilmektedir.
- new age, bilimsel olduğunu iddia ederek tek tanrılı dinlerden daha akılcıymış gibi görünür.
- belki de en önemlisi şudur ki modernite içinde yetişen birey, ondan kaçmak istediğinde dahi onun içinde kalmaktadır. yıllarca çok uzak kaldığı tek tanrılı klasik dinler, onun için artık "çok uzakta"dır. bu nedenle 42 yaşındaki insan kaynakları müdürü ebru hanım için tütsü yakıp teskin edici müzik dinlemek, namaz kılmaktan daha uygun birşeydir. uygun olduğu gibi, karizmatiktir...

devamını okuyayım »