dehri

  • 1599
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

vahhabilik

mecazi anlam / görünen anlam konusundaki katılığını dogmatizmin olası en ileri noktalarına taşımış islam akımı. vahhabi teorisyenlerinden ibni hazm'a göre köpek bir kaptan su içerse artığı pistir çünkü buna dair hadis vardır, ama domuzun artığı olan su pis değildir çünkü buna dair bir haber yoktur. aynı şekilde insanın idrarı suyu pisler fakat domuzun idrarının suyu pislediğine dair bir haber olmadığı için domuzun idrarıyla su pislenmez.

devamını okuyayım »
02.01.2006 15:15