demodern

  • 51
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 yıl önce

ekşi sözlük

kimi yazarlar tarafından ısrarla öznelliğin dozunda bırakıl(a)madığı spekülatif bir forummuşcasına heder edilse de hala 'sözlük' olarak anılmasında bir beis görülmeyecek, el ( yoksa tuş mu demeli?) altındaki en iyi bilgi kaynaklarından biri.

devamını okuyayım »
08.12.2008 19:23