did we tell you the name of the game

  • 38
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

poisson dağılımı

iki tane ön şartı vardır.
1) seçtiğimiz zaman aralığında bir olayın kaç kez meydana geleceği, bu zaman aralığı ile çakışmayan aralıklarda kaç kez meydana geleceğine bağlı olmasın.

2)incelediğimiz zaman aralığında, 2 veya daha fazla olayın gerçekleşme olasılığı, bir olay gerçekleşme olasılığından çok düşük olsun.

bu iki şart sağlanıyorsa, bir olayın, seçtiğimiz zaman aralağında (1 gün, 1 hafta), m kez gerçekleşme olsılığını aşağıdaki formül ile bulunur.

p =((a^m) / m!) * (e^-a)
burada :
a = lamda(yoğunluk) * t(zaman)
m = gerçekleşme sayısı
e = euler sabiti

devamını okuyayım »