dipteyim sondayim depresyondayim

  • 165
  • 63
  • 8
  • 2
  • bugün

meiji restorasyonu

japonya'da 1868’de hayata geçirilen yeni düzenlemelerdir.yapılan yeniliklerle japonyanın siyasi ve toplumsal yapısı değişime uğramakla beraber bu restorasyon sonucunda süratle gelişip güçlü bir devlet halini almıştır.gerçekleştirilen yenilikler ise şunlardır:

1)merkezi devlet yapısı geliştiriliyor.

2)kast düzeni kaldırılıyor.

3)toprak ve vergi düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

4)özeksel bir bürokrasi oluşuyor.

5)çağdaş anlamda düzenli ordu oluşturuluyor.

6)almanya devlet yapısı ve fransa anayasası çalışılıyor. 1889’da anayasa ilan ediliyor.

7)millet meclisi oluşturuluyor

8)siyasal partiler kuruluyor.

9)şinto dini yaygınlaştırılıyor; budacılık bastırılıyor.

10)devlet bankası başta olmak üzere diğer bankalar kuruluyor.

devamını okuyayım »