dirilise olan aboneligimi iptal ediyorum

  • 191
  • 0
  • 0
  • 0
  • 3 yıl önce

türkiye'de heykel sanatının gelişmeme nedenleri

türkiye'de heykel sanatı gelişmemiş olabilir, lakin türk tarihinde plastik sanatların ne denli geliştiğinin o kadar çok örneği vardır ki.
hemen örneklerle pekiştirelim:

mezartaşları: herhangi tarihi bir caminin haziresinde veya eyüp, topkapı mezarlığı gibi mezarlıklarda gördüğümüz sayısız mezartaşlarına bir bakalım. mevtanın hangi meslekten, hangi tarikatten olduğunu, cinsiyetini yazıyı okumaksızın öğrenebileceğimiz taşlardır bunlar. çeşit çeşit sarıklar, cennet bahçelerini remzeden meyveler, çiçekler ve kompoze edilmiş yazı stilleriyle birbirinden enfes mezartaşları, türklerin taş işçiliğinde ne kadar iyi olduğunun bir göstergesidir.
yine buna bir çok çeşme ve sebili örnek gösterebiliriz.
ayrıca yine suretin yasaklandığı bir dine mensubiyetin getirdiği başka bir faktör olarak, barok ve rokokonun osmanlı topraklarında yeniden yorumlanarak osmanlı baroğu osmanlı rokokosu isimlerini aldığını biraz sanat tarihi okumasıyla görebiliriz.
sanat tarihçilerinin, kendi asrının, heykele en yakın formları olarak başarıyla yapıldığını ifade ettikleri kuşevleri de başka bir örnektir. bunlar çeşitli binaların duvarlarında minyatür birer köşk, cami, mescit, saray şeklinde tasarlanmış, kuşların barınması için oluşturulmuş, aynı zamanda sadece göze hitap etmeyip, bu pragmatik yaklaşımla hayvanlara da fayda sağlayan güzel yapılardır.

bütün bu sanatların artık icra edilmediğini düşünürsek, ortada sanat adına ciddi kayıpların sözkonusu olduğunu söyleyebiliriz. nerde kaldı heykel sanatı...

devamını okuyayım »