diyojenkozmosu

  • 156
  • 8
  • 0
  • 0
  • geçen hafta

felsefi propedeutik

hegel'in nürnberg'de bir lisede öğretmenlik yaparken verdiği felsefe derslerinde kullanmak üzere 1808-1813 arası dönemde hazırladığı defterlerden oluşan eseri.

ilk kez k. rosenkranz tarafından 1838'de bulunur ve yayımlanır. türkçede 2014'te aziz yardımlı tarafından çevrilmiştir.

propedeutik, hegel'in yaşadığı süre içerisinde yayımladığı dört kitabın daha kısa, daha yalın (ve yardımlı'nın önsözde belirttiğine göre daha eksik) bir özeti niteliğindedir. bu açıdan bana kalırsa, hegel düşüncesine giriş için ilk okunması gereken eserdir. hegel'in yayımladığı dört kitabı ve tarihlerini hatırlayalım: tinin fenomenolojisi 1807'de, mantık bilimi 1812'de, felsefi bilimler ansiklopedisi ilk kez 1816'da, hukuk felsefesinin ilkeleri ise 1820'de yayımlanıyor. hegel mantık bilimi üzerinde 1816'ya dek çalışmaya ve düzeltmeler yapmaya devam ediyor; ansiklopedi ise onun 1830'a dek üzerinde çalışıp düzeltmeye devam ettiği bir nevi temel eseri oluyor. işte propedeutik henüz 1808-13 dolaylarında kafasında oluştuğu kadarıyla hegel'in mantık, ansiklopedi ve hukuk eserlerinin anlaşılır ve kısa bir eskizini veriyor ve bu açıdan giriş niteliğinde okunabilecek yararlı bir çalışma olarak elimizin altında duruyor.

devamını okuyayım »
05.06.2017 13:46