don camillo

  • 93
  • 2
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

globalleşme

aslında dünyanın küçülmesi, teknolojinin artması, ulaşımın kolaylaşması, dolayısıyla da bilginin kolay ulaşılabilir olması yani kısacası sınırların kalkıp dünyanın küçülmesi olarak kabul edilmesi gereken çağın getirdiği hayırlı bir yoldur. diğer taraftan kapitalistlerin başarıyla kullandığı bir araçtır. bu sebeple devamlı kapitalizm ile karıştırılarak kapitalizmin sebep ve sonuçları hep globalizme mal edilir. aslında son derece güzide ve bir o kadar kaçınılmaz bir olgudur.

matbaayı bulup devamlı porno dergi basınca, allah matbaanın belasını versin tüm ahlakımızı bozdu demek ne kadar saçma bir önerme ise globalizme de bok atmak o kadar saçmadır.

adam olaydın da sen globalizmi hayırlı bir şey için kullanaydın...

devamını okuyayım »
09.02.2015 17:24