draga

  • her eve lazım (737)
  • 835
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 yıl önce

benim muhtarım evde kim ne yapıyor bildirecek

4541 sayılı "şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkiline dair kanun" ve buna dayalı "şehir ve kasabalardaki mahalle muhtar ve ihtiyar kurulları tüzüğü"ne göre muhtarların başlıca görevleri şunlardır:

1- nüfus cüzdanı örneği vermek, ikametgah ilmühaberi vermek,
2- askerlik yoklama memurlarınca istenen bilgileri vermek; askerlik şubesi davet pusulalarını teslim almak ve ilgililere tebliğ etmek; askerlik meclisine katılmak; askere sevk cetvellerini tebliğ etmek; askere sevk tarihinde bulunmayanlar hakkında bilgi vermek,
3- sandık seçmen listelerini askıya çıkarmak; ilçe seçim kurulu başkanınca verilen görevleri yerine getirmek.
4- kadastro ilanlarını askıya çıkarmak,
5- öğretim yılı başında öğrenim çağındaki çocukların kimliklerini gösterir çizelge hazırlamak; nüfus cüzdanı olmayan çocukların yaşlarını tahmin ve tespit etmek,
6- ölen sigortalının yakınlarının geçimini sigortalı tarafından karşılandığını belirten ilmühaber vermek; yaşlılık ve malullük geliri olanların sağ olduğunu gösterir yoklama belgelerini onamak,
7- yeşil kart almak için başvuranların başvuru formunu onamak,
8- sefer görev emirlerini ilgililere bildirmek;
9- salgın ve bulaşıcı hastalıkları ilgili resmi kurumlara bildirmek,
10- tebligat imkansızlığında tebliğ memurunun düzenleyeceği mazbatayı imzalamak; tebliğ imkansızlığı veya tebellüğünden imtina halinde evrakı teslim almak,
11- vergi inceleme memurlarına bilgi vermek,
12- kendine çalışma yeri olarak belirli bir yer ayırmak ve günün belli saatlerinde bulunmak ve bunu mahalle halkına bildirmek

koskoca cumhurbaşkanı muhtardan yasadışı bişey istemez herhalde değil mi? bi yanlış anlaşılma var arkadaşlar.

devamını okuyayım »
12.08.2015 14:27