duende

  • 190
  • 0
  • 0
  • 0
  • 4 yıl önce

klasik organizasyon teorisi

işletmeyi kapalı sistemkabul edip insan ve çevre faktörlerini umursamayan yaklaşım. insanı tamamen rasyonel ve iktisadi kabul eder. ilkeleri şunlardır: iş bölümü, emir-komuta zinciri, hiyerarşik yapı, kontrol alanı, yetki ve sorumluluk denkliği, amaç birliği, yetki devri.
bu teori taylor'un bilimsel yaklaşımını, fayol'un yönetim süreci yaklaşımını ve weber'in bürokrasi yaklaşımını içinde barındırır. insan faktörünün önemi anlaşılmasıyla yerini neoklasik organizasyon teorisine bırakmıştır.

devamını okuyayım »
17.11.2001 22:03