dustbros

  • 141
  • 2
  • 1
  • 0
  • evvelsi gün

jean-luc godard

güçlü romantik dürtüleri olan bir materyalist ve güçlü varoluşsal eğilimleri olan bir marksisttir. hollywood sinemasının klasizmini sindiren filmleri, elinden geldiğince yeni ve yoğun haz alınabilir bakma ve dinleme rejimleri yaratan katıksız bir avrupa modernizmi ile yoğrulmuştur. gerçeğe merkezi bir öncelik veren radikal bir anti-gerçekçidir. anlatılacak ve anlatılamayacak çok fazla masalı olan kusursuz bir anlatıcıdır. insan öznesi ve toplumsal konularla uğraşısında sinemanın sesleriyle görüntüleri arasındaki karmaşık bağları -ve mesafeleri- yaşam boyu araştırmış üstün bir sinema dehasıdır.

devamını okuyayım »