eachart muller

  • baldan tatlı (640)
  • 553
  • 0
  • 0
  • 0
  • geçen ay

latin amerika tarihi

latin amerika ile ilgili bilgi dağarcığımız oldukça dar ve zayıf. tıpkı afrika, avustralya (okyanusya), uzak asya (uzak doğu) gibi bize uzak olan coğrafyalarda olduğu gibi. adeta toplumsal bir miyobi yaşıyoruz. devletimiz de bundan azade değil. cumhuriyetin kuruluşu ile birlikte bir içe kapanma, bir utangaçlık evresine girmişiz. toplumun eğitim seviyesi, ekonomik durumu, toplumsal yorgunluk gibi sebeplerden bahsedilebilir ve bunlar haklı gerekçelerdir. fakat artık bilgi çağındayız. hemen her dilden yayınları her an takip edebiliyoruz. eskisi gibi kütüphane kütüphane, müze müze dolaşmamız gerekmiyor.

doktora çalışmalarımı latin amerika üzerine yapıyorum. vaka analizi için seçtiğim ülke arjantin. olabildiğince latin amerika ülkelerini gezip, dillerini ve kültürlerini de öğrenmeye çalışıyorum. esas alanım politik sosyoloji olsa da, coğrafya, ekonomi ve doğası üzerine de elimden geldiğince durmaya çalışıyorum. sosyolog olduğum için kültür, tarih ve demografi zaten başlıca ilgi alanlarım. (ispanyolca pratik yapmak için yahut latin amerika üzerine akademik çalışma yapıyorsanız mesaj atabilirsiniz).

bu başlıkta aşağıda belirteceğim, latin amerika tarihindeki önemli şehir, kişi, ülke ve olaylar ile ilgili, en azından tanım düzeyinde, girdiler yazacağım elimden geldiğince. bu başlık bir çeşit düzenleme dosyası gibi hizmet görecek. başka bazı yazarların yaptıkları gibi. ama önce latin amerika derken kastettiğim şeyden bahsedeyim: meksika'dan başlayarak orta amerika ve güney amerika'yı da kapsayan bütün bir coğrafyayı, karayipler de dahil olmak üzere, latin amerika olarak tesmiye ediyorum burada. bu tanımlamanın bazı sorunlar taşıyor olabileceğini baştan kabul ediyorum. sınıflandırmayı girdi sayısı arttıkça genişletebilir, yeniden düzenleyebilirim.

ülkeler, bölgeler, önemli şehirler, tarihi merkezler, medeniyetler, diller ve kültürler olarak listeleyeceğim başlıklar için girdiler yazacağım. epey muhteris, zahmetli ve iddialı bir proje. bakalım nereye kadar götürebileceğim. biraz da kendime notlar şeklinde olacağı için, rahatsızlık verirse şimdiden özür dilerim.

devamını okuyayım »