earthworker

  • azimli
  • mülayim ama sempatik (545)
  • 2687
  • 4
  • 0
  • 0
  • 2 hafta önce

ateist ahlak

tanrılı ya da tanrısız dinlerden hiçbirine inanmayan kişinin sahip olduğu ahlaktır. dindar biri ahlakın mutlaka dine dayanması gerektiğini düşünürken, ateist bir insana göre bu tamamen geçersiz bir önyargıdır. ateist ahlakın kaynağı din dogmaları değil, akıl ve bilimdir. ateistlerin ahlaksız olması tamamen dindar insanlar tarafından uydurulmuş ve kendi aralarında yayılmış bir safsatadan ibarettir. tam tersine ateistler arasında, dinlerin ateizmden daha fazla ahlaksızlığa neden olduğu düşüncesi yaygındır. toplumumuzun neredeyse tamamına yakınının müslüman olupta, yine de rüşvetin bu kadar yaygın olması da bunu doğrular niteliktedir.

devamını okuyayım »
29.04.2008 21:36