elamona

  • 3823
  • 0
  • 0
  • 0
  • 10 yıl önce

salinui chueok

--- spoiler ---

istatistikte 1. tip hata diye bir şey vardır. reddedilmesi gereken bir hipotezi kabul etmek anlamına gelir ve bunu minimize edecek "anlamlılık/güven" düzeyi test edilir. modern ceza hukuku sisteminde de suçlu olmayan birinin hapse girerek özgürlüğünün engellenmemesi için bazı tedbirler getirmiştir. bir insanın hürriyetini sınırlandırmak ciddi bir mesele olduğundan adil yargılama hakkı, olağanüstü mahkemelerin yasaklanması, keyfi veya usülsüz muameleleri asgari düzeye çekmek için şüpheli haklarının sağlamlaştırılması ve benzeri uygulamalarla adaletin sağlanması şansa veya sistemin unsurlarının insafına bırakılmamıştır.

istatistikte olduğu gibi ceza hukukunda da 1. tip hataya aşırı önem verilmektedir. oysa kabul edilmemesi gereken hipotezi reddetme olasılığını ifade eden yani suçlu olan birinin ceza almamasıyla benzer kabul edilecek anlama sahip 2. tip hata pek önemsenmez. masum bir insanın hapse atılmasının toplumsal bilinçte yarattığı rahatsızlık, suçlu olduğuna "kesin gözüyle bakılan" ancak suçluluğu kanuni yollarla ispat edilemeyen bir insanın toplumun arasında dolaşmasından doğan rahatsızlığa tercih edilmiştir zımnen. roma hukundan bu yana yaşanan yargısal gelişim de bunun pratik ispatı, yaşamdaki sağlamasıdır. aklın yolu da budur ve birdir.

işte bu film o ender görülen hem bilimselliğin hem de geleneksel yöntemlerin suçla mücadelede etkisiz kaldığı ayrıksı bir örnek üzerinde dönüyor. kimi delillerin işaret ettiği kimilerinin de işaret etmediği bir şüphelinin gerçekten seri katil olup olmadığı sorusu ve bunun iki ana karakterde yarattığı etki irdeleniyor. final sahnesinde iki polis de katilden "%100" emin olamıyor. radyoya verilen istek şarkı, kasabaya gelmesine müteakip başlayan ölüm zinciri, yumuşak elleri, polisten kaçtığı gece gerçekleşen liseli kız cinayeti şüpheliyi göstermekte; ancak özürlü gencin fotosundan hatırlayamaması ve elbetteki kriminalden gelen şok edici sonuç kesin kanının oluşmasını engelliyor. öyle ki liseli kız cinayeti sahnesinde katilin yüzü seyirciye dahi gösterilmiyor. evet elleri şüphelinin ki gibi beyaz ve yumuşak. ama bu onun katil olduğunu kanıtlamaz ki. filmin sonunda kahramanların düştüğü ikileme seyirci de düşürülmek istenmiştir. acaba o genç gerçekten katil miydi?

filmin en önemli yanı da burada saklı. katilin kim olduğunun tüm ayrıntılarıyla ortaya çıktığı her bi boktan anlayan dedektifleri ihtiva eden klişe polisiyelerin aksine; bir insanı cinayetle suçlamanın hem hukuken hem de vicdanen ne kadar büyük bir yük/sorumluluk barındırdığı ve ne çeşit zorluklarla dolu bir süreç olduğunu göstermektedir. masum birinin hapse atılması olasılığının, suçlu olduğu kuvvetle muhtemel olan ancak hukuken ispatlanamayan birinin hapse atılmasına neden tercih edildiğini gösteren enfes bir film.

beğenenlere kaçırılmaması gereken tavsiye eser: (bkz: chugyeogja)

--- spoiler ---

devamını okuyayım »