elamona

  • 3823
  • 0
  • 0
  • 0
  • 9 yıl önce

ibn-i haldun

mukaddime adlı eserinde hem laffer eğrisinin temelleri hem de vergileme ilkelerine* atıfta bulunan kamu maliyesi alanında çağını hayli aşan fikirler ortaya atan islam alimi.

“vergi konuları üzerine düşük oranlı vergiler konulduğunda, bu vatandaşların çalışma arzularını geliştirir. düşük oranlı vergiler sonucunda teşebbüsler büyür ve gelişir. teşebbüslerin büyümesi ile birlikte, yükümlülere tarhedilen vergi matrahı genişler. netice olarak , düşük oranlı vergilerle vergi gelirleri artmış olur.”

devamını okuyayım »
17.09.2008 17:47