elf of darkness

  • 91
  • 3
  • 1
  • -6
  • geçen hafta

micromanagement

genellikle narsist kişilik bozukluğuna sahip kontrol manyağı yöneticilerde görülen, çalışanı bunaltan ve çalışanın kendisini yetersiz hissetmesine neden olan motivasyon kırıcı yönetim biçimi. genel talimatları aktarıp çalışana belirli bir süre verdikten sonra önemli noktaların üzerinden geçmek yerine her adımın içinde olmak isterler. onlara danışmadan adım atamazsınız. her şey onların belirttiği şekilde yapılmalıdır.

"şüphesiz ki o herşeyi bilendir."

akıllı insanları işe alıp, onlara aptal gibi davranan yönetici, ekibindeki insanlara farklılık yaratacakları bir alan bırakmaz. büsbütün bir çalışmanın en ufak ayrıntılarını sorgular. sonuca etki etmeyecek süreçlerde bile kendi dokunuşlarını yapmak ister. dolayısıyla yaratıcılığı öldüren bir durumdur. bir türlü bitmeyen bir kontrol mekanizmasının içine hapsolan çalışan zamanla bağlılığını kaybeder ve mutsuzluğa gömülür.

devamını okuyayım »