elogro

  • 329
  • 3
  • 2
  • 1
  • bugün

yavuz sultan selim

annesi dulkadiroğlu beyinin kızı olduğundan bu beylikle akraba olan 9. osmanlı padişahı. trabzon valisiyken payitahttan izin almaksızın şah ismail' in safevi devletine bağlı olan topraklarını almış, babası sultan bayezid' in toprakları geri vermesi isteğine gönülsüzce boyun eğmiştir. şah ismail dulkadiroğlu beyliği üzerine çıktığı seferde yavuz' un anne tarafından dedesi olan alaüddevle bey' in bir oğlu ve iki torununu ele geçirerek öldürtmüştür. bayezid' in bu duruma sessiz kalmasına rağmen, yavuz dayısının ve dayısının çocuklarının intikamını almak için trabzon valisiyken azerbaycan' a kadar iran topraklarını çiğneyen bir akında bulunmuş, şah ismail' in kardeşi ibrahim mirza' yı esir alıp trabzon' a getirmiştir. babası bayezid' in emri üzerine ibrahim mirza' yı bırakmak zorunda kalmıştır. yavuz' un safevi karşısındaki duruşu ve kafkaslara yaptığı seferler, sert kişiliği yeniçeriler tarafından desteklenmesini sağlamıştır.

bayezid hayattayken başlayan taht kavgaları sırasında kendisinden büyük 2 ağabeyi vardır. biri türk denizcileri üzerinde nüfusu olan ve yavuz' un en çok sevdiği ağabeyi olan korkut ve bayezid' in veliaht ilan ettiği ahmet.

şehzade korkut' un türk deniz ticaretini her fırsatta himaye ettiği, yabancılar elinde türk kalmasını kabul edemediğinden kendi bütçesinden para verip esirleri serbest bıraktırdığı, işi olmayanlara iş sağladığı bilinir. oruç reis, barbaros hayrettin paşa ve turgut reis gibi isimler şehzade korkut' un himaye ve lütufları ile yetişmiş, şan ve şöhret sahibi olmuşlardır. korkut' un ise önündeki en büyük engel erkek çocuğunun olmamasıdır. istanbul' a gidip osmanlı yöneticilerinin desteğini almak istemiştir. denizlerdeki başarısı nedeniyle osmanlı yöneticileri tarafından kendisine büyük bir hürmet gösterilmiş, fakat bayezid' in henüz hayatta olduğu bahane gösterilerek destek verilmemiştir.

bayezid' in korkut' un kendisine karşı tahtı ele geçirmek için girişimde bulunmasına, yavuz' un kendisine savaş açmasına rağmen her iki oğlunu da affettiği bilinir.

bayezid tahttan çekilme kararı alıp ahmet' i padişah olarak ilan etmek istediğinde, şehzade ahmet' in padişah olmasını destekleyen veziri ali paşa' nın çıkan şahkulu isyanı için ahmet' in görevlendirilmesini, başarılı bir şekilde isyanın bastırılması sonucunda yavuz' u destekleyen yeniçerilerin ahmet' e karşı bakış açılarının değişebileceği fikri üzerine, bayezid isyanı bastırmak için şehzade ahmet' i görevlendirip ali paşa' yı da ahmet' in yanına gönderir. isyan bastırılmış fakat isyan sırasında şehzade ahmet' in en büyük destekçisi vezir ali paşa ölmüştür. sonrasında bayezid tahtı ahmet' e bırakmak istemiş, ahmet istanbul' a yola çıkmışken yeniçerilerin kendisini padişah olarak kabul etmeyip yoğun olarak toplandığı haberini alınca istanbul yolundan geri dönmüştür. bayezid' in tahtı yavuz' a bırakmaktan başka bir çaresi kalmamış ve yavuz istanbul' a gelerek padişahlığını ilan etmiştir.

istanbul' a geldiğinde kendisini ilk olarak kendisinden 3 yaş büyük en sevdiği ağabeyi korkut karşılamıştır. padişahlığını kabul edip yavuz' a biat etmiş, istediği sancakların kendisine verilmesi şartıyla hiçbir huzurluk çıkarmayacağının teminatını vermiş ve iki kardeş anlaşmışlardır. ahmet ise bir oğlunu bursa' ya göndererek yavuz' a isyan etmiştir.

korkut istanbul' dan ayrıldıktan sonra aşırı bir şekilde asker topladığı haberleri yavuz' a ulaştığında, yavuz istanbul' daki bazı paşaların ağzından korkut' a tahta çıkması için kendisine destek vereceklerini yazan mektuplar yollamıştır. iki kardeş anlaştığı için korkut' un bu mektupları yavuz' a gönderip ihanet edenleri açığa çıkarması gerekiyordu. fakat korkut tahta çıkma isteğini mektuplara cevap verip düşüncelerini anlatmıştır.

yavuz, korkut ve ahmet' i yakalayıp etkisizleştirmek için anadolu' ya hareket eder. korkut ihbar edilip yavuz' un adamlarına teslim edilir. yavuz en sevdiği ağabeyini boğdurtur, arkasından da ağabeyini ihbar edenleri öldürtür. daha sonra diğer ağabeyi ahmet ve ahmet' in erkek çocuklarını boğdurtur. ve arkasından da hayatta olmayan ağabeylerinin tüm erkek çocuklarını öldürtür. öldürttüğü kardeşlerinin ve çocuklarının mal varlıklarını hazineye almayıp; annelerine, kız çocuklarına ve eşlerine dağıttığı söylenir.

mısır seferi dönüşünde kendisini ihtişamlı, parlak kıyafetlerle karşılayan tek oğlu süleyman' a herkesin içinde; bre süleyman bu ne hal? ananın kıyafetlerini mi giydin? diyerek azarlamıştır. gösterişi ve ihtişamı sevmediği bilinir. 8 yıl gibi kısa bir hükümdarlığına rağmen, osmanlı hazinesi en zengin dönemini bu dönemde yaşamış, imparatorluk yıkılana dek hazine yavuz' un tuğrasıyla açılmıştır.

devamını okuyayım »