enaniyetperest

  • 270
  • 14
  • 5
  • 1
  • bugün

türkiye'de öğretmen olmak

öğretmenlik sadece bilgi aktarımı değil ahlâkî gelişimi de yükseltip, kişiyi hem kendine hem vatanına hem de dünyaya değer katacak bir birey haline getirmektir.
bilgi aktarımı işini ( kütüphaneden veya üniversitesiden edilen bilgiyi ) wifi ile de elde edebilirsiniz. arkadaş bir insanı önce ailesi sonra öğretmeni etkiler...
bu gerçeği göz ardı ettiğimiz sürece öğretmen sadece bir işçi ( ki kesinlikle işçi olamayı küçümsemiyorum ) ile aynı tutulacaktır.
geleceği şekillendirme kabiliyeti olan bir meslek sadece bir meslek değildir.

devamını okuyayım »
21.05.2017 23:54