erincsiz

  • 2503
  • 3
  • 1
  • 0
  • evvelsi gün

mustafa kemal atatürk

"medeniyetin geri olduğu cehâlet devirlerinde, fikir ve vicdan hürriyeti, tahakküm ve tazyik altında idi. insanlık bundan çok zarar görmüştür. bilhassa, din muhafızlığı kisvesine bürünenlerin, hakîkati düşünebilenler, söyleyebilenler hakkında revâ gördükleri zulüm ve işkenceler, insanlık tarihinde dâima kirli fâcialar olarak kalacaktır."

el yazısından

devamını okuyayım »
25.07.2016 23:07