ermanhoca

  • 65
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2 ay önce

modernity and the holocaust

"ölüm kampları dünyası ve onun yarattığı toplum, yahudi-hıristiyan uygarlığın gittikçe kararmakta olan gece tarafını açığa çıkarmaktadır. uygarlık, kölelik, savaşlar, sömürü ve ölüm kampları anlamına gelir. ama tıbbi hijyen, yüce dinsel idealler, güzel sanatlar ve nefis müzik anlamına da gelir. uygarlıkla vahşi barbarlığın birbirinin antitezi olduğunu düşünmek yanlıştır.. günümüzde, dünyamızın diğer çoğu yönü gibi, barbarlık da eskisine göre çok daha etkili uygulanır bir hale geldi. barbarlık ortadan kalkmak zorunda değil ve kalkmayacak. yaratma ve yok etme, uygarlık dediğimiz şeyin birbirinden ayrılmaz yönleridir."*

"holocaust, fabrika yapısı araçlarla, ancak en ileri bilimin sağlayabileceği silahlar kullanarak bilimsel tarzda yürütülen organizasyonlarla tasarlanmış bir yolculuk rehberini izleyerek gelmiştir. modern uygarlık holocaust'un yeterli koşulu değil, kesinlikle gerekli koşuludur. o olmaksızın holocaust düşünülemez. onu düşünülebilir kılan, modern uygarlığın akılcı dünyasıdır. nazilerin avrupa yahudiliğini kitle halinde katletmesi yalnızca bir sanayi toplumunun teknolojik başarısı değil, aynı zamanda bürokratik bir toplumun örgütlenme başarısıdır. yalnız, holocaust'un insan türlerinin tarihsel ilerlemesine damgasını vuran birçok kitlesel cinayet arasında benzersiz olması için neyin gerekli olduğuna bakalım:

kamu görevlileri, sağlam planlaması ve kusursuz bürokrasisi ile öteki hiyerarşileri etkilemiştir. imha makineleri askeri dakikliğini, disiplinini ve katılığını ordudan almıştır. sanayinin etkisi, ölüm merkezlerinin fabrikamsı verimliliğine olduğu kadar hesaba, paradan tasarrufa ve malların korunmasına verilen büyük önemde hissedilir. son olarak parti tüm aygıta bir 'idealizm', misyon duygusu ve tarih yapma nosyonu katmıştır.. holocaust aslında örgütlü toplumun özel rollerinden biriydi. çok büyük oranda kitlesel cinayetlerle ilişkili olmasına karşın, bu koskocaman bürokratik aygıt doğru bürokratik prosedüre, incelikli kesin tanımlamalara, bürokratik düzenlemenin en ince ayrıntılarına ve yasalara uygun davranmaya özen göstermiştir."*

"..einsatz-gruppen aşamasında, bir araya toplanmış kurbanlar makineli tüfeklerin önüne getirilir ve doğrudan hedefe atışla öldürülürdü. ama silahların, öldürülenlerin düşeceği çukurlardan alabildiğince uzak tutulması için ne denli çaba harcansa da atıcıların ateş etmeyle öldürme arasındaki bağlantıyı görmemesi çok zordu. soykırımı yönetenlerin, bu yöntemi hem ilkel, verimsiz hem de faillerin morali açısından tehlikeli bulmalarının nedeni buydu. bu yüzden katilleri kurbanlarından optik açıdan ayıracak başka cinayet yöntemleri araştırıldı. başarıyla sürdürülen araştırma, önceleri seyyar, sonra sabit gaz odalarının keşfine götürdü; nazilerin bulabildiklerinin en mükemmel olanı, bu sonuncusu, katilin rolünü, bir torba 'dezenfeksiyon ilacını' içine girmesine izin verilmeyen bir binanın çatısındaki deliğe boşaltması istenen bir 'sağlık memuruna' indirgemişti.."

devamını okuyayım »
02.04.2010 15:08