eski

  • emekli
  • anadolu çocuğu (330)
  • 940
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6 ay önce

emperyalizmin üçüncü bunalım dönemi

emperyalizmin sürekli bunalımının üçüncü evresidir. thkp ve bu geleneği sahiplenen devrimci örgütlerin savunduğu bir tezdir. 2.dünya (yeniden paylaşım) savaşı sonrasında, emperyalizmin değişen biçimsel ilişkilerinin tesbitine ve bu değişimlerin devrim stratejisindeki yansımalarına dayanır. bu değişimler; sömürge ülkelerde açık işgalin yerini gizli işgale bırakması, feodalizmin kısmen tasfiyesini doğuran kapitalizmin çarpık gelişimi, bu gelişimin çarpıklığı yüzünden tam hakimiyet kuracak gücü bulamayan işbirlikçi burjuvazinin feoadal unsurlar ve komprador kesimlerle ittifakı ile oluşan oligarşinin sürekli faşizm olarak adlandırılan yönetimi, halkta oluşan memnuniyetsizliklerin, 2.bunalım döneminde görülebilen köylü ayaklanmaları gibi örneklerin tersine, bir türlü orantısal tepkilere dönüşmemesi olarak sıralanabilir.

tüm bu biçimsel değişikliklerin yanında artık emperyalizmin iç çelişkilerinin, gerek gelişen nükleer teknoloji ve gerek sosyalist yönetimlerin ( o dönem için) dünyanın üçte bir nüfusunu kontrol etmesinin getirdiği alternatif güç etkisiyle, bir dünya (yeniden paylaşım) savaşına dönüşemeyecek olması da bu dönemin belirleyici özellikleri arasında görülmelidir.

küreselleşme, sosyalist cephedeki gerileme, açık işgallerin yeniden boy göstermesi gibi yeni biçimsel değişiklikler, bu dönemin kapanma aşamasına geldiğinin ilk habercileri olarak görülebilir. sömürünün ve sermayenin olağanüstü yoğunlaşması, yeni imparatorlukların öncüllerinin belirmesi, uluslararası sermaye akışkanlığı, bu teorinin doğrulayıcı sonlandırıcıları olacak görünmektedir.

(bkz: pass)
(bkz: yeni sömürgecilik)
(bkz: suni denge)
(bkz: gizli işgal)
(bkz: mahir çayan)

devamını okuyayım »
28.12.2004 11:52