evine santral mesafesi uzak olan adam

  • 756
  • 10
  • 1
  • 0
  • 4 gün önce

preet bharara'nın belge kaynakları

ekonometri, ekonomik verilerin, matematik, istatistik ve bilgisayar bilimi aracılığıyla ekonomik ilişkilerin ampirik bir biçimde değerlendirerek, bu veriler arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. günümüzde daha güçlü bilgisayar yazılımların varlığıyla ekonometrik analizlerin gücü artmıştır.
etimolojik olarak "ekonomik ölçüm" anlamına gelmektedir. matematiksel iktisat, istatistik ve ekonomi teorisi'nin bir birleşiminden oluşur. ekonomik teorinin amprik analizle sınanmasını mümkün kılar. örneğin talep eğrisinin ekonomi teorisinin öngördüğü gibi aşağı doğru eğimli (negatif eğimli) olup olmadığı ekonometrik yöntemlerle test edilir. ekonomi teorisi eğim katsayısının kesin değeri hakkında bir yorumda bulunmazken, ekonometri ile eğim katsayısının değeri kestirilmeye çalışılır. talep eğrisi örneğinde bir malın fiyatında meydana gelen bir birimlik artışın, talep miktarında herhangi bir azalmaya yol açıp açmadığı, azalma oluyorsa belli bir aralıkta yaklaşık olarak ne kadar bir azalmayı beraberinde getirdiği ekonometri ile ölçülür

devamını okuyayım »
09.06.2016 13:51